Kuprikol 50 (2 x 10 g), fungicid (proti plísním)

25,00 

Kuprikol 50 je fungicid ve formě smáčitelného prášku. Působí zejména proti plísni bramborové (brambory, rajčata), plísni cibulové, antraknóze (fazol na lusky), septorióze rajčat, černi rajčatové, plísni okurkové a bakteriální skvrnitosti (zelenina tykvovitá), sypavce (borovice), septorióze celeru (celer), skvrnitosti listů (jahodník), plísni révové, kadeřavosti listů (broskvoň), korové nekróze (třešeň, višeň), bakteriální spále (jabloň a hrušeň).

Dočasně nedostupné

Upozornit až bude produkt skladem

Katalogové číslo: AGROCS-425 Kategorie:

Popis

Přípravek na ochranu rostlin Kuprikol 50 (balení pro neprofesionální uživatele). Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti bakteriálním a houbovým chorobám rostlin.

Hmotnost: 2 x 10 g (možný rozdíl 7 %).

Ochranná lhůta: 3 – 7 dní dle druhu plodiny.

Dávkování (na 2 – 40 litrů aplikační kapaliny): Odměřené množství Kuprikolu 50 se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem.

 • Plíseň bramborová (brambory): 40 g na 4 – 5 litrů vody.
 • Plíseň cibulová (cibule, pór): 40 g na 5 litrů vody.
 • Antraknóza (fazol na lusky): 40 g na 5 litrů vody.
 • Plíseň bramborová, septorióza rajčat, čerň rajčatová (rajčata): 40 g na 10 – 11,5 litrů vody.
 • Plíseň okurková (zelenina tykvovitá): 40 g na 8 – 16 litrů vody.
 • Bakteriální skvrnitost (zelenina tykvovitá): 40 g na 5 – 5,7 litrů vody.
 • Sypavka (borovice): 40 g na 8 – 10 litrů vody.
 • Septorióza celeru (celer): 40 g na 5 – 5,7 litrů.
 • Skvrnitost listů (jahodník): 40 g na 5 – 57 litrů vody.
 • Plíseň révová (réva): 40 g na 8 litrů vody.
 • Kadeřavost listů (broskvoň): 40 g na 6,6 litru vody.
 • Korová nekróza (třešeň, višeň): 40 g na 8 – 13,3 litry vody.
 • Bakteriální spála (jabloň): 40 g na 40 – 80 litrů vody.
 • Bakteriální spála (hrušeň): 40 g na 20 – 40 litrů vody.

Použití v měsících: duben – září.

Biologická funkce přípravku: fungicid.

Účinná látka: oxichlorid měďnatý 840 g/kg (84 % hmotnosti, obsah kovové mědi 500 g/kg).

Varování:

 • Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy (s dlouhodobými účinky).
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
 • Zamezte vdechování aerosolu.
 • Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Uniklý produkt seberte.
 • Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 • Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • Přípravek je vyloučen z použití  v ochranném pásmu 2. stupně zdrojů podzemní a podpovrchové vody.
 • SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační  zařízení v blízkosti povrchových vod / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
 • Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby za dodržení podmínek skladování. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Plodina (oblast použití)Škodlivý organismus (jiný účel použití)Dávkování (mísitelnost)Ochranná lhůta (dny)Poznámky
bramborplíseň bramborová10 g / 1 - 1,25 litru vody / 25 m27
broskvoňkadeřavost listů broskvoně0,5 % (10 g na 2 litry vody)AT1) Při nalévání pupenů, 4) do počátku skanutí
Na doplnění tabulky na webu pracujeme, dostupná je ale také přímo v balení přípravku.
Poznámky: 1) plodina, 2) ŠO, 3) OL (ochranná lhůta), 4) dávkování, 5) umístění, 6) určení sklizně

Obsah balení: PE / Al / PET sáček s tepelně uzavřeným spojem s obsahem 10 g přípravku. Obě balení jsou jednorázová.

Evidenční číslo: 1048-9

Jednací číslo povolení: UKZUZ 033969/2017

Výrobce: NeraAgro, spol. s r.o., ul. Práce 657, 277 11, Neratovice.

Dodavatel (držitel rozhodnutí o povolení): AGRO CS, a.s., Říkov 265, 552 03, Říkov, telefon: 491 457 111.

Další informace

Výrobce

Expirace

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Kuprikol 50 (2 x 10 g), fungicid (proti plísním)”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..