Vitální broskev (Champion 50 WG, 2 x 20 g, proti kadeřavosti listů broskvoně)

89,00 

Vitální broskev obsahuje přípravek Champion 50 WG, což je fungicid a baktericid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí. Působí zejména proti kadeřavosti listů broskvoní, dále proti plísni bramborové (brambory, rajčata), plísni cibulové, antraknóze (fazol na lusky), plísni okurkové a bakteriální skvrnitosti (zelenina tykvovitá), korové nekróze (třešeň, višeň, meruňka), bakteriální spále (jabloň a hrušeň) a proti omrznutí květů meruněk.

Skladem: 2 ks

Katalogové číslo: ZC-100194 Kategorie:

Popis

Vitální broskev je přípravek pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti listů. Jedná se o přípravek Champion 50 WG, což je kontaktní fungicidní a bakteriální přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk proti mrazu. Přípravek Champion 50 WG má široké spektrum účinků.

Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg (76,8 % hmotnosti, obsah kovové mědi 500 g/kg).

Doporučený způsob použití proti kadeřavosti lisů broskvoní: První ošetření při nalévání pupenů v dávce 20g/5-10litrů vody. Ošetření provádět maximálně dvakrát do roka.

Použití a dávkování:

 • Kadeřavost listů (broskvoň): 20 – 40 g na 10 litrů vody – při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení.
 • Plíseň bramborová (brambory): 20 g na 3 – 6 litrů vody/100 m2.
 • Plíseň cibulová (cibule, česnek, šalotka, pór): 20 g na 2 – 10 litrů vody/100m2 – od června.
 • Antraknóza fazolu (fazol na lusky): 20 g na 4 – 10 litrů vody/100 m2.
 • Plíseň okurková (zelenina tykvovitá): 20 g na 4 – 10 litrů vody/100 m2.
 • Plíseň révová (réva): 20 g na 10 litrů vody.
 • Puchrovitost (slivoň): 20 – 40 g na 10 litrů vody – při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení.
 • Bakteriální spála (jabloň): 5 – 10 g na 10 litrů vody – před olistěním.
 • Bakteriální spála (hrušeň): 10 – 20 g na 10 litrů vody – před olistěním.
 • Korová nekróza (třešeň, višeň, meruňka): 20 – 40 g na 10 litrů vody.
 • Ochrana květů proti mrazu (meruňka): 20 g na 10 litrů vody – přibližně 1 – 2 dny před předpokládanými jarními mrazy.

Ochranná lhůta: 3 – 21 dní dle druhu plodiny.

Obsah balení: 2 x 20 g (až na 20l aplikační tekutiny).

Varování:

 • Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy (s dlouhodobými účinky).
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
 • Zamezte vdechování aerosolu.
 • Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Uniklý produkt seberte.
 • Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 • Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • Přípravek je vyloučen z použití  v ochranném pásmu 2. stupně zdrojů podzemní a podpovrchové vody.
 • SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační  zařízení v blízkosti povrchových vod / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
 • Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Doba použitelnosti přípravku: 4 roky od data výroby za dodržení podmínek skladování.

Evidenční číslo: 5297-3

Výrobce: Nufarm GmbH & Co KG. (Rakousko).

Dodavatel (držitel rozhodnutí o povolení): LOVELA Terezín s.r.o.

Další informace

Hmotnost 50 g
Výrobce

Expirace

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Vitální broskev (Champion 50 WG, 2 x 20 g, proti kadeřavosti listů broskvoně)”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..